shop@zdravljeizivot.com 091/6789-555, 01/3644-481

Obrazac za brisanje iz baze podataka

Važno je znati da u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane privole opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, možete podnijeti iprilikom ispunjavanja obrasca u nastavku.