shop@zdravljeizivot.com 091/6789-555, 01/3644-481

Cjenik oglašavanja

SUDJELOVANJE NA FORUMU: 150 kn + PDV (mjesečno)

OGLAS NA PORTALU “AKTUALNO” s mogućnošću linka na vašu web stranicu: 450 kn + PDV mjesečno

UVRŠTENJE U BAZU PODATAKA (ADRESAR) s linkom na oglas ili web stranicu 200 kn + PDV tromjesečno ili 350 kn + PDV za šest mjeseci (mogućnost sudjelovanja u FORUMU – pitajte doktora)

BANNER NA NASLOVNICI Na vrhu portala 700 kn + PDV (mjesečno) ili  na portalu desno 450 kn + PDV (mjesečno)

Za sve Vaše upite molimo pošaljite nam e-mail na adresu bonimed@hi.t-com.hr